تحلیل آماری شانزدهمین حراج تهران

نویسنده: تیم نویسندگان آرت‌گالریز

شانزدهمین دوره از حراج تهران در روز جمعه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ ماه در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار گردید. در این دوره از حراج تعداد ۱۲۰ اثر از ۱۱۷ هنرمند حضور داشتند. «شکار سیمرغ» اثر رضا درخشانی با ۸ میلیارد تومان گرانترین اثر فروش رفته در این حراج بود. در این دوره از حراج تهران منصور قندریز با فروش ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در مجموع (از دو اثر) بیشترین فروش را  به خود اختصاص داد. پس از منصور قندریز، رضا درخشانی با فروش ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مجموع (از دو اثر) در رتبه دوم بیشترین فروش قرار گرفت و پس از آن فریده لاشایی با ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مجموع (از دو اثر) در رتبه سوم بیشترین فروش قرار گرفت. وبسایت آرت گالریزبرخی تحلیل‌های آماری را در باب شانزدهمین حراج تهران انجام داده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

ترکیب جنسیتی هنرمندان حاضر در شانزدهمین حراج تهران

از مجموع ۱۱۷ هنرمند حاضر در شانزدهمین حراج تهران، ۲۱ هنرمند زن و ۹۶ هنرمند مرد قرار دارند. به عبارتی ۱۸ درصد از هنرمندان زن و ۸۲ درصد از هنرمندان مرد بوده‌اند. از منظر درصد فروش از کل، هنرمندان زن با فروشی معادل ۱۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان، سهمی ۱۶ درصدی از کل فروش شانزدهمین حراج تهران را به خود اختصاص دادند.

تحلیل آماری شازدهمین حراج تهران

 

ترکیب هنرمندان حاضر در شانزدهمین حراج تهران از منظر قید حیات

از مجموع ۱۱۷ هنرمند حاضر در شانزدهمین حراج تهران، ۱۴ هنرمند در قید حیات نبوده  و ۱۰۳ هنرمند در قید حیات بودند. به عبارتی ۱۲ درصد از هنرمندان پیش از این فوت شده و ۸۸ درصد از هنرمندان در قید حیات بوده‌اند. اما از منظر درصد فروش از کل، هنرمندان فوت شده با فروشی معادل ۲۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان، سهمی ۲۹ درصدی از کل فروش شانزدهمین حراج تهران را به خود اختصاص دادند.

تحلیل آماری شازدهمین حراج تهران

 

ترکیب سنی هنرمندان حاضر در شانزدهمین حراج تهران

بررسی انجام شده توسط تیم وبسایت آرت گالریز بر روی رده سنی (سال تولد) هنرمندان حاضر در حراج نشان می‌دهد متولدین دهه ۳۰ با ۳۰ هنرمند از منظر تعداد، بیشترین سهم را (۲۶ درصد) از کل هنرمندان حاضر در شانزدهمین حراج تهران داشته است. پس از متولدین دهه ۳۰، متولدین دهه ۴۰ با ۲۸ هنرمند در رتبه بعدی بیشترین فراوانی  (۲۴ درصد) در کل هنرمندان حاضر در شانزدهمین حراج تهران داشته است. پس از این دو دهه، متولدین دهه ۲۰و دهه ۵۰ به ترتیب  بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

اما از منظر میزان فروش، متولدین دهه ۲۰ (بازه‌ی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹) بیشترین سهم (۲۷ درصد) از فروش کل حراج را در اختیار داشته است. سهم متولدین دهه ۶۰ از منظر تعداد هنرمند (۱۲ درصد) و از منظر میزان فروش از کل (۴ درصد) است.

تحلیل آماری شازدهمین حراج تهران

 

آمار فروش شانزدهمین حراج تهران

حراج شانزدهم تهران فروش کلی ۷۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را تجربه کرد. با توجه به حضور ۱۲۰ اثر در حراج می‌توان گفت بطور میانگین هر اثر در این حراج به قیمت تقریبی ۶۵۰ میلیون تومان به فروش رسیده است. بر اساس بررسی انجام شده توسط تیم وبسایت آرت گالریز، میانگین قیمت فروش یک اثر برای هنرمندان متولد دهه ۱۰ (بازه سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۹) بصورت تقریبی ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که تقریبا ۳.۵ برابر میانگین کل است. میانگین قیمت فروش هر اثر برای هنرمندان متولد دهه ۲۰ (بازه سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹) بصورت تقریبی یک میلیارد تومان بوده است. میانگین قیمت فروش هر اثر برای هنرمندان متولد دهه ۶۰ نیز بصورت تقریبی معادل ۲۴۰ میلیون تومان بوده است.

تحلیل آماری شازدهمین حراج تهران
×

عبارت مورد نظر خود را در کادر زیر وارد کرده و سپس بر روی دکمه جست‌وجو کلیک کنید:

×