گرانترین آثار هنری متعلق به هنرمندان در قید حیات

در این نوشته شش اثر اول از گرانترین آثار فروخته شده از هنرمندان در قید حیات لیست گردیده است. ملاک رده‌بندی این آثار قیمت فروش آن‌ها در حراج‌های معتبر هنری ست سه اثر نخست در این فهرست فروخته شده در حراج کریستیز و سه اثر دیگر فروخته شده در حراج ساتبیز است. سه اثر از گرهارد ریشتر هنرمند سرشناس آلمانی و دو اثر از جف کونز هنرمند امریکایی و یک اثر از دیوید هاکنی هنرمند بریتانیایی شش اثر این لیست را تشکیل می‌دهند. این لیست در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ تهیه شده است و اعتبار آن تا این تاریخ است.

اثر شماره ۶

اثر گرهارد ریشترهنرمند: گرهارد ریشتر
عنوان اثر: Abstraktes Bild (809-4) | سال خلق اثر: ۱۹۹۴
قیمت: ۳۴.۲ میلیون دلار | حراج ساتبیز | سال ۲۰۱۲

 

اثر شماره ۵

اثر گرهارد ریشترهنرمند: گرهارد ریشتر
عنوان اثر: Domplatz, Mailand | سال خلق اثر: ۱۹۶۸
قیمت: ۳۷.۱ میلیون دلار | حراج ساتبیز | سال ۲۰۱۳

 

اثر شماره ۴

اثر گرهارد ریشترهنرمند: گرهارد ریشتر
عنوان اثر: Abstraktes Bild (599) | سال خلق اثر: ۱۹۸۶
قیمت: ۴۴.۵ میلیون دلار | حراج ساتبیز | سال ۲۰۱۵

 

اثر شماره ۳

اثر جف کونزهنرمند: جف کونز
عنوان اثر: Balloon Dog (Orange) | سال خلق اثر: ۱۹۹۴-۲۰۰۰
قیمت: ۵۸.۴ میلیون دلار | حراج کریستیز | سال ۲۰۱۳

 

اثر شماره ۲

اثر دیوید هاکنی

هنرمند: گرهارد ریشتر
عنوان اثر: Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) | سال خلق اثر: ۱۹۷۲
قیمت: ۹۰.۳ میلیون دلار | حراج کریستیز | سال ۲۰۱۸

 

اثر شماره ۱

اثر جف کونزهنرمند: جف کونز
عنوان اثر: Rabbit | سال خلق اثر: ۱۹۸۶
قیمت: ۹۱.۱ میلیون دلار | حراج کریستیز | سال ۲۰۱۹