مانا یزدانی امیری

فوق لیسانس محیط زیست، فارغ‌التخصیل دوره های تجسمی و طراحی لباس در آلمان و فرانسه