رویای نامیرا

گالری شکوه از روز جمعه، چهارم آبان ماه میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «رویای نامیرا»؛ در این نمایشگاه کامبیز حضرت‌پور مجموعه‌ای از آثار اخیر خود را به نمایش می‌گذارد. نمایشگاه رویای نامیرا به مدت ده روز تا چهاردم آبان ماه ادامه خواهد داشت. در بیانیه این نمایشگاه می‌خوانیم:

تخیل آدمی هماره به زیباییهای طبیعت پیرامونش آمیخته و موجب پیدایی آثار هنری در تاریخ بشر بوده است. طبیعتی که اینک بیش از هر زمان دیگر، مورد غفلت و تخریب انسان قرار گرفته است. در این میان اما، هنرمند در تالش است تا رویای خویش را به لحظهای نامیرا پیوند دهد. رویایی که خواهان رجعت به طبیعتی آرمانی است. این بازگشت برای کامبیز حضرت پور در اتمسفری شاعرانه و فراواقع، و در فضایی بین
بودن و نبودن میسر شده است. اما این نقطهی سیال میان عدم و هست شدن، در دیگر مجموعهی حضرت پور نیز بروز یافته است. وی در استفاده از مـُهرهای قدیمی نیز، رویای خویش را در بازتولید بخشی از فرهنگ ایرانی جستجو میکند که گرچه نامیرا مینماید، اما گویی در البهالی دلمشغولیهای جامعهی امروز رنگ باخته و اینک در میانهای از بودن و نبودن قرار دارد.

گالری شکوه

گالری شکوه | به نشانی سه‌راه فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان شهید سلیمی شمالی، کوچه شهید امیرنوری ،شماره 19 | شماره تماس 22212629-021 | ساعات بازدید: 16 الی 20 | * گالری شکوه روزهای پنج‌شنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر