نمایش آثار ایمان لعلی

عهد

گالری فرمانفرما از روز جمعه، چهارم مرداد ماه میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «عهد»؛ نمایشگاهی از آثار ایمان لعلی که تا تاریخ هجدهم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. ایمان لعلی در استیتمنت خود اظهارمی کند:

پسرک می ترسید اما همه ی رسوالن سرشکسته را دوست می داشت. شبها با چراغ روشن می خوابید ولی آرزو داشت چوپانی باشد نگاهبان بره هایش در تاریکی. حتی از تصور رفتن به درون کمدها وحشت داشت چرا که خوانده بود پسرکی هنگام بازی در یکی از آنها ناپدید شده است ؛ ولی می خواست صلیب بر دوش و پسر خدا باشد. او رویاهایش را می ک شد و آنچه که دوست دارد باشد . من به او نگاه می کنم و او را می کشم . آیا او با آنچه دوست دارد باشد یکی خواهد شد؟
› بیانیه نمایشگاه «عهد» | ایمان لعلی

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما | به نشانی تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲، نبش شجری | شماره تماس: ۸۸۳۱۶۹۷۷-۰۲۱ | ساعات بازدید: روزهای افتتاحیه ۱۶ الی ۲۰ – سایر روزها ۱۲ الی ۲۰ | روزهای تعطیل: دوشنبه ›› اطلاعات بیشتر