پوزیتیو - امیر محمد زاده - برنامه زیرزمین دستان

یادداشتی بر نمایشگاه «پوزیتیو»

آثار نمایشگاه «پوزیتیو» که با بهره‌گیری از تکنیک مداد روی مقوا خلق گشته‌اند، فضایی ناشناخته میان تاریکی و روشنایی را به بیننده القا می‌کنند. به گفته امیر محمدزاده این آثار تلاشی جهت گسترش امکانات هنر طراحی است و به‌نوعی ماجراجویی در مسیر ایجاد حرکات و فرم‌های بدیع و در هم شکستن ساختارها و پرسپکتیوهای رایج تلقی می‌گردد. در اغلب آثار محمدزاده فیگورهایی به چشم می‌خورند که با خطوطی آزادانه و آبستره در قلمرویی گنگ و نامحدود، جایی میان حیات و زوال پدیدار گشته‌اند، فرم‌ها به‌گونه‌ای معلق چنانچه که گویی نه از گذشته وام می‌گیرند و نه به آینده‌ای می‌شتابند، لحظه‌ی « حال» به وقوع پیوستن را به تصویر می‌کشند.

در بیشتر آثار امیر محمدزاده جزئیات و عناصر تکرارشونده‌ای وجود دارند که می‌تواند اشاره‌ی تلمیحی باشد به آهنگ مرگ وزندگی در تمامی ابعاد هستی و نو زایش حیات از دلِ تباهی، همان‌طور که در طبیعت نیستی به‌طور مدون به هستی می‌انجامد و در تقابل سیاهی و سپیدی « وجود» شکل می‌گیرد. در ادامه ضمن گفتگو با هنرمند وی وجود خاصیت پلی فونیک در آثارش و همچنین تمایل به ایجاد چالش در فضاهای تاریک را متأثر از بینش موسیقایی خود نسبت به پیرامونش می داند، ازاین‌رو نقاشی‌های وی را می‌توان مُلهم از قابلیت‌های آهنگسازی مدرن و تجربه‌ی جسورانه‌ی این هنرمند در عوالم ناشناخته قلمداد کرد. امیر محمد زاده این نمایشگاه را در امتداد مسیر تجربیات هنری و زیستی خود دانسته، و اذعان می‌دارد سیر او در این وادی کماکان ادامه خواهد داشت.

› اطلاع و دیدن تصاویر بیشتری از آثار امیر محمدزاده در نمایشگاه پوزیتیو

گالری دستان+۲

زیرزمین دستان | به نشانیِ تهران، خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک 6 | شماره تماس: 22023114 | ساعات بازدید: 16 الی 20 | * زیرزمین دستان روزهای شنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر