نقاشی های علی گلستانه | گالری هور

یادداشتی بر نمایشگاه علی گلستانه

مرزهای هراس
جستجوهای علی گلستانه در آرامشش تبدیل به بیانی از نابترین جنبه‌های او شده است. هر چند در قالب‌های مختلف آنرا در میان می‌گذارد ولی در کلیت از اسلوبی روحی و با دغدغه جهانشمولی بهره دارد. تم و تمهیدات رسیدن به کیفیتی از سطوح، نه در گرو هنر ایران و نه پیرو مدرنیسم غربی است، بلکه در بی مرزی مابین در جریان است. مرزی که بتوان برای دلخواسته‌های ایشان یافت، روی هم اندازی و پلان از بالا برای نشان دادن فراخی است، که شیوه‌ای آشناست.

شیوه ‌کاربری اسلوب نقاشانه تا آنجا پیش می‌رود که خود اجزای نقاشی را واکاوی می‌کند و شاید به چالش می‌کشد. ژانر نمودی آثار در تضاد با اسلوب قرار می‌گیرد، اسلوبی سبُک و باز که به مخاطب این امکان را می‌دهد که خود را در آن سوی المان‌های اثر قرار دهد، به شکلی که  در دوگانگیِ توهم  اجزای شکل دهنده و کلیت ساز قرار دارد. انگار هیچگاه اجزا به سوی تعریفی برای کلیت حرکت نمی‌کنند، یا در تردید این روال هستند و نیز کلیت که تابعیتی از اجزا ندارد یا در تعلیق  تعریف این ارتباط  است. گویا گلستانه هیچگاه نمی‌خواهد تعریفی از نقاشی و به زبان ساده‌تر «رنگی روی بوم» به‌دست دهد.

از طرفی زیسته در تفاوت‌ها و اصرار به داشتن و حفاظت جنبه‌های متقابل آن (از نوع مرزبندی شده که در گذشته فرهنگی ما بیشتر مشهود است)، تبدیل به روشی برای بیان در آثار شده که به لحاظ ژانر و اسلوب نوعی مراقبت را یادآور می‌شود. شمایی‌ست در خاطر، نه در جریانِ دید و دریافت. مسیر یک طرفه اسلوب کار نیز این نگرش توام با احترام و مراقبه را نشان می‌دهد. صفحه سفید تا امضای اثر به مبارکی اداره می‌شود؛ انگار جایی برای برگشت نیست. رویه ذهنی و ورزیدگی، این امکان را به هنرمند داده است. نابگری نه تنها در انتخاب رنگ بلکه در استفاده از خط و کیفیت سطوح منعکس است. همچنان که ما نمودی از پیرامون را در جلوی دیدگانمان داریم، گویشی از دسته آثار سه پایه‌ای و آتلیه‌ای در آثار مسلط است.

در فرآیند خلق، مراقبت آنقدر با ارزش است که گویا هنرمند توانا، در تردیدِ به پایان رساندن اثر است و تا آنجا پیش می‌رود که برای بیننده هاله و فاصله ایجاد می‌کند که حواس  نتواند این واقعیت را در جریان خود لمس و درک کند. فاصله‌ای ایجاد می‌شود و مخاطب را پشت این راهِ دیدن قرار می‌دهد و یا بساوایی جدیدی به او هدیه می‌کند. اما اجازه سر هم بندی چشم‌ساز و ذهن‌ساز المان‌های نمودی را نمی‌دهد.

گالری هور

گالری هور | به آدرس مطهری، میرزای شیرازی شمالی، کوچه نعیمی، شماره 12 | شماره تماس: 88706984 | ساعات بازدید: 14 الی 19 | * گالری هور روزهای شنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر