رزولوشن - گالری جرجانی

رزولوشن

گالری جرجانی این روزها میزبان نمایشگاهی ست گروهی با عنوان «رزولوشن»؛ نمایشگاهی از نقاشی‌های سارا علیرضایی، بهاره خرسند، سلما بیگدلی و یاسمن عباسی. رزولوشن از روز جمعه، دهم دی در گالری جرجانی گشایش یافته است و نمایش آثار تا بیستم دی ماه ادامه خواهد داشت. سارا علیرضایی کارشناس ارشد و مدرس نقاشی، نمایشگاه‌گردانیِ این نمایشگاه را بر عهده داشته است.

وضوح تصوير الزاما در مقوله عكاسی مطرح نيست. گاه در زندگی روزمره، تصويری كه انسان‌ها از خود برمی‌تابانند بسيار واضح يا به اصطلاح عكاسانه‌اش شارپ است و گاهي اين تصوير زير لايه‌ای مه‌آلود محو می‌شود و تار ديده می‌شود. اين تغييرات در تصوير ما حاصل سنت‌ها، فرهنگ و قوانين حاكم در جامعه يا جبر جغرافيايی است. شايد رزولوشن بالا در افكار و گفتار، روابط اجتماعی و احساسی و حتی شكل ظاهری تا دورانيی بعد از كودكی قابل رؤيت است و پس از اين دوره، سوژه مورد نظر چه در لايه‌های ذهنی و چه در لايه‌های ظاهری مجبور به كم كردن رزولوشن خود و مسائل پيرامونش است.
› سارا علیرضایی – بیانیه نمایشگاه «رزولوشن»


_______________________
* تصویر ابتدای صفحه اثر سارا علیرضایی ست.