صورتگران

گالری نگاه از روز جمعه، بیست‌ودوم تیر ماه میزبان نمایشگاهی ست از آثار گروهی از هنرمندان نقاش با عنوان «صورتگران». ساوالان جماعتی، فرامرز خانی، اوژن شیراوژن، علی شفیع آبادی، رضا عربگری، شیرین قندچی، فرهاد مفوز و احمد مرادی هنرمندانی هستند که آثارشان به نمایش در می‌آید. نمایشگاه صورتگران تا تاریخ دهم مرداد ماه در گالری نگاه ادامه خواهد داشت. در استیتمنت این نمایشگاه می‌خوانیم:

صورتگران غلبه فلسفه پدیدارشناسی بر وجودشناسی در دنیای معاصر، منجر به مطالعه و بازتعریف عمیق پدیده ها خصوصا در دنیای هنر شده؛ چنانکه مطالعه پدیده های پیرامون انسان، یکی از بخش های اصلی هنر معاصر را شکل داده است. هنرمند معاصر تلاش دارد تا بحران هویت انسان عصر مدرن را در فهم دوباره عناصر و ارتباط انسان با محیط و پدیده ها باز تعریف کند. ناگفته پیداست که گستردگی تجربیات و تنوع فهم هنرمندان از پدیده ها، تصاویری گوناگون با تأویل متعدد ایجاد خواهد کرد. نمایشگاه پیشرو تلاشی است در جهت بازنمایی چهره انسان معاصر با تکیه بر درک شخصی هنرمندان از مفهوم انسان (با فهمی پدیدارشناسانه( و جستجوی معانی نو در وسعت بخشیدن به مفهوم «صورت» و آنچه از آن می توان دریافت.

گالری نگاه

گالری نگاه | به نشانیِ تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، پلاک 64. | شماره تماس: 88493141 و 88493129 | ساعات بازدید: 11 الی 19 | * گالری نگاه روزهای دوشنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر