افتتاحیه – 14 مهر 1396

آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در روزهای پایانی جمعه 14 مهر ماه 1396 حضور پیدا کنید.

[su_note note_color=”#d9edf7″]جمعه 14 مهر – 1396 [/su_note]

گالری هور | مروری بر آثار ابراهیم فرجی
ابراهیم فرجی | 14 الی 28 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری طراحان آزاد | هوای تهران
حمیدرضا قیاسی | 14 الی 25 مهر * بجز پنج شنبه ها
… … … … … … … …
گالری امکان | تاش
علی ممجد | نقاشی | 14 الی 28 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری ابد | کران توهم
راحله فیلسوفی | 14 الی 21 مهر * بجز دوشنبه ها
… … … … … … … …
گالری ایرانشهر | نمایشگاه انفرادی نقاشی
نصرت الله مسلمیان | 14 مهر الی 2 آبان * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری ای جی | خشک!
پیمان هوشمندزاده | عکاسی | 14 مهر الی 3 آذر
… … … … … … … …
گالری دنا | با ریزش ایام سنگسارم کن
حمید جانی پور | عکاسی | 14 الی 24 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری سیحون 1 | نگاه خاموش
صابر سلیمانی | نقاشی | 14 الی 26 مهر * بجز دوشنبه ها
… … … … … … … …
گالری دارگون | نجواهای شبانه
سیما افتخاری راد | نقاشی | 14 الی 25 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری آ | انعکاس از گذشته
ایین چمبرلن | چاپ | 14 الی 25 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری نگاه | رستاخیز
محمد مستاندهی | نقاشی | 14 الی 26 مهر * بجز دوشنبه ها
… … … … … … … …
گالری شهریور | مروری بر آثار هوشنگ پزشک نیا
هوشنگ پزشک نیا | نقاشی | 14 مهر الی 12 آبان * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری آ | دگربودگی
صادق همتی | 14 الی 25 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری آتشزاد | رها در خط شکسته
علیرضا زندی دشت بیاض | خوشنویسی | 14 الی 23 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری نگر | اسرار
امین نقدی پیام | نقاشی، کلاژ | 14 الی 19 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری الهه | و اين حوالی مبهم
الهه امینی | نقاشی، ویدئو | 14 الی 24 مهر * بجز چهارشنبه ها
… … … … … … … …
گالری هپتا | احياء روح گمشده
ماندانا احتشامی | نقاشی | 14 الی 19 مهر
… … … … … … … …
گالری فردا | در همین نزدیکی
پگاه محمدی | نقاشی | 14 الی 20 مهر
… … … … … … … …
گالری شکوه | پس از آن همه حسرت
مریم حیدرزاده | نقاشی | 14 الی 19 مهر
… … … … … … … …
گالری کبیری | خطوط زندگی
محمد علی کیهانی | نقاشی | 14 الی 19 مهر
… … … … … … … …
گالری آتبین | شبانه ها
وحید محمدی | نقاشی | 14 الی 25 مهر
… … … … … … … …
گالری ثالث | ایکس ال
مریم مطلبی | نقاشی | 14 الی 25 مهر
… … … … … … … …
گالری اثر | چشم اندازهای امید فرسا
مژگان بختیاری | نقاشی | 14 مهر الی 5 آبان * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری هما | در تناسبی عالی
بهرام غنچه پور | نقاشی | 14 الی 25 مهر