افتتاحیه – 5 آبان 1396

آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در روز 5 آبان ماه 1396 حضور پیدا کنید.

[su_note note_color=”#d9edf7″]جمعه 5 آبان – 1396 [/su_note]

گالری هور | نمایشگاه انفرادی نقاشی
فرشید ملکی | 5 الی 26 آبان * بجز شنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری شکوه | حرکت جهان بسوی…
جواد بیاد | نقاشی | 5 الی 10 آبان › گزارش نمایشگاه

… … … … … … … …

گالری سهراب | نمایشگاه انفرادی نقاشی
مهرو اصغری | 5 الی 16 آبان * بجز یکشنبه ها

… … … … … … … …

گالری ساربان | رنگ رخ سار |
محمدعلی بنی اسدی | نقاشی | 5 الی 15 آبان * بجز سه شنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری شلمان | حوض نقاشی
غزال جوان | نقاشی | 5 الی 10 آبان › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی
پونه جعفری نژاد | 5 الی 10 آبان

… … … … … … … …

گالری نگر | طبیعت
گروهی از هنرمندان | نقاشی | 5 الی 10 آبان * بجز شنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری ویستا | سورپرایز
کامبیز درم بخش | 5 الی 15 آبان * بجز شنبه ها

… … … … … … … …

گالری شیرین | خط معمار
گروهی از هنرمندان | 5 الی 24 آبان * بجز دوشنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری فردا | طبیعت بی جان
گروهی از هنرمندان | کیوریتور: هانی نجم | 5 الی 11 آبان

… … … … … … … …