افتتاحیه – 21 مهر 1396

آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در روز 21 مهر ماه 1396 حضور پیدا کنید.

[su_note note_color=”#d9edf7″]جمعه 21 مهر – 1396 [/su_note]

گالری شکوه | انعکاس
بیتا محبتی | نقاشی | 21 الی 26 مهر
… … … … … … … …
گالری هپتا | وارونگی
آذر شریفی | نقاشی | 21 الی 26 مهر
… … … … … … … …
گالری ایده پارسی | لعل خاموش (3)
گروهی از هنرمندان | نقاشیخط | 21 الی 26 مهر
… … … … … … … …
گالری افرند | چمدان
گروهی از هنرمندان | حجم | 21 الی 28 مهر* بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری نگر | اسطوره و رنگ
مریم رنگ آمیز | نقاشی | 21 الی 26 مهر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری کبیری | ماه در رنگ افتاد
سپیده مدرسی | نقاشی | 21 الی 26 مهر
… … … … … … … …
زیرزمین دستان | یک کمپ
گروهی از هنرمندان | 21 مهر الی 5 آبان * بجز شنبه و یکشنبه ها
… … … … … … … …
گالری محسن | پورتفولیو 02
گروهی از هنرمندان | عکاسی | 21 مهر الی 10 آبان * بجز پنج شنبه ها
… … … … … … … …
گالری فردا | سیناپس
افسانه غفوری | نقاشی | 21 الی 27 مهر
… … … … … … … …
گالری ایوان | نوزده پنج
گروهی از هنرمندان | نقاشی، مجسمه، چیدمان | 21 مهر الی 5 آبان * بجز شنبه ها
… … … … … … … …
گالری آب انبار | من هزارتویی ترک خورده دیدم
تیمو ناصری | مجسمه سازی، طراحی | 21 مهر الی 2 آذر * بجز شنبه ها
… … … … … … … …