افتتاحیه – 12 آبان 1396

آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در روز 12 آبان ماه 1396 حضور پیدا کنید.

[su_note note_color=”#d9edf7″]جمعه 12 آبان – 1396 [/su_note]

گالری فرمانفرما | واقعیت مبهم
گروهی از هنرمندان | نقاشی، مجسمه سازی | 12 آبان الی 10 آذر › اطلاعات بیشتر

… … … … … … … …

گالری هپتا | کلروفیل
شیرین عربی، مریم به نژاد | نقاشی | 12 الی 24 آبان › اطلاعات بیشتر

… … … … … … … …

گالری نگاه | ناشناختگی
گروهی از هنرمندان | نقاشی | 12 آبان الی 1 آذر › اطلاعات بیشتر

… … … … … … … …

گالری شکوه | اشاره
مرتضی شمیسا | نقاشیخط | 12 الی 17 آبان › اطلاعات بیشتر

… … … … … … … …

گالری آتبین | من را در هال خانه ات بگذار
هدیه خانعلی | نقاشی | 12 الی 23 آبان › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری اثر | طب، تن
علیرضا آدم بکان | نقاشی | 12 آبان الی 10 آذر * بجز شنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری آریا | آثار کوچک، استادان بزرگ
گروهی از هنرمندان | نقاشی، طراحی، چاپ دستی | 12 الی 30 آبان

… … … … … … … …

گالری الهه | بی بازگشت
احسان ضیاء بروجنی | طراحی | 12 الی 22 آبان * بجز چهارشنبه ها

… … … … … … … …

گالری ایوان | نابودگى
سعید رفیعی منفرد | نقاشی | 12 الی 26 آبان › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری 26 | خط و رنگ
معصومه مقدم | نقاشی | 12 الی 23 آبان › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری دارگون | انتزاع خویشتن
گروهی از هنرمندان | نقاشی | 12 الی 23 آبان * بجز شنبه ها

… … … … … … … …

زیرزمین دستان | خیال بافی
کاوه ایرانی | 12 الی 26 آبان * بجز شنبه و یکشنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری سایه | مجموعه پرتره
مریم کی احمدی | نقاشی | 12 الی 17 آبان › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری نگر | دنیای دیگر
آرزو جباری | نقاشی | 12 الی 18 آبان * بجز شنبه ها › راهنمای گالری

… … … … … … … …

گالری طراحان آزاد
فرسام سنگینی | نقاشی | ۱۲ الی ۲۴ آبان