نمایشگاه «مِن» | گالری آ

مِن

گالری آ از روز جمعه، دهم شهریور ماه میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «مِن». نمایشگاهی از آثار ابوالفضل معصومی که در آن بدن ها بدون تاكید بر جسمیت و شكوهمندی تصویر شده اند.  فیگورها در تنشی عضلانی  یا در یك عطف حسی هستند، در لحظاتی از تقابل با دیگری، دیگران و یا خود، و البته در ورژنی رنگ پریده تر از آنچه که در واقعیت روی داده است.  بازنمایی ای که در آن نه پیروزی مقتدر و پر شور است و نه شکست کوبنده  و درد‌آور1. نمایش آثار ابوالفضل معصومی در نمایشگاه مِن تا بیستم شهریور در گالری آ ادامه خواهد داشت.

[su_expand more_text=”بیشتر بخوانید” height=”140″ hide_less=”yes” text_color=”#505050″ link_color=”#3f394e” link_align=”right”]نوعی خلاصه گی دراجزای این صحنه هاست كه از نمایش ضعف و قدرت یا نقصان وكمال پیكرها احتراز می كند و در نتیجه تصویری که خلق می شود در اوج لحظه ای حسی مستقیم بر بروز آن در ساحت فیزیكی تاكید می کند. اما آتش این معرکه کم جان است و تصاویر از فقر عواطف رنجورند و این عامدانه بنظر می رسد. گل ها و سایر جزییات تابلو ها، دوراز كاركردی تزیینی و بیشتر شبیه یك میل مبهم و حتی بدون تعریف هدایت تماس های جسمانی و یا كانون های احساسی را به عهده دارند. شبیه امیالی آنقدر نهفته و ناگفته كه تنها نمود بیرونی اش درطنین ملتهب میان بدن‌ها و عواطف جمعی بازآفرینی شده قابل دیدن است. التهابی كه بازتاب میل است نه خشونت. تصاویرهمچون تمثیلی از جان هنرمندند كه با حداقل خودنمایی اندام ها و با تاكیدی نرم بر مردانگی قابل لمس شده است. بدن ها با اینكه در مقام قربانی نیستند اما كاملا تحت كنترل بنظر می رسند و با گلها یا نقوشی كه در برابر عریانی حقیقت مثل حفاظی ترد و شكننده عمل می كنند تزیین شده اند. مردان دنیای هنرمند در حقیقت بدن هایی در تعامل با یكدیگرند در كادرهایی جدا از هم كه میتوان رد نامریی این ارتباط را در فاعلیت تلطیف شده شان پیدا كرد. و می توان گفت تلاش او برای نمایش نمادین غرایض انسانی در وسعت تن كه ادامه ی طبیعت است و در بستر پرهیزی كه جهانش را مرزبندی كرده صدای بلندی ندارد اما به غایت هوشیار و خالص است. تمام این تصاویر تاكیدی بربازتعریف تجربه ی اجتماعی و فرهنگی است كه جسم هنرمند در ساحت فیزیكی و ذهنی تن خود آن را زندگی می كند. باور دارم آنچه كه از نمایش آن پرهیز شده بسیار بیشتر از آن چیزی است كه پیش روی ماست.

نسرین شیرین نیاز [/su_expand]


___________________________
1- قسمتی از یادداشت نسرین شیرین نیاز در باب نمایشگاه «مِن»

گالری آ

گالری آ | به نشانی کریمخان، عضدی (آبان جنوبی)، کوچه ارشد، پلاک 7 | شماره تماس: 88919547-021 | ساعات بازدید: 16 الی 20 | * گالری آ روزهای شنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر