گردونه مهر

گالری نقش قلم اصفهان از روز جمعه، هفتم اردیبهشت میزبان نمایشگاهی ست از آثار آبرنگ مهتاب شهرتی با عنوان «گردونه مهر». مهتاب شهرتی متولد 1376 در مشهد  و دانشجوی کارشناسی ارتباط تصویری ست و از نمایشگاه‌های پیشین او می‌توان به نمایشگاه گروه چکاوک در گالری نگاه نو در سال 1396  اشاره کرد. شهرتی همچنین رتبه سوم برترین آبرنگ کار در فراخوان بزرگ آبرنگ اصفهان را کسب نموده است. نمایشگاه «گردونه مهر» تا دوازدهم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

نقاشی، بستری برای بازنمایی رویاها و لابیرنت های ذهنی انسان است و نقاشی رئال در واقع بازنگری دنیای حقیقی است . و اجرای این دنیای حقیقی با تکنیک ابرنگ ،ارتباط مستقیم با طراحی و قدرت انالیز رنگ دارد. امیدوارم در این دنیای حقیقی همچون پرنده ای تا افقهای دور پرواز کنم.
› بیانیه نمایشگاه