گالری نگر

– این قسمت در حال تکمیل است –

.

مدیر گالری: میترا تیموری، نگین غفارزاده

شماره تماس: 22399588-021 و 22677459-021

ساعات بازدید: 16 الی 20

روزهای تعطیل: شنبه

ارتباط با گالری      [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””]      [icon name=”envelope-o” class=”” unprefixed_class=””]

گالری نگر به نشانی خیابان قیطریه، ضلع جنوبی پارک، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، پلاک 33، زنگ سوم

نمایشگاه‌های گالری نگر