گالری مریم فصیحی هرندی

گالری مریم فصیحی هرندی با هدف ایجاد امکان برای نگاه کردن به ذهنیت هنری گذشته و امروز و برقراری ارتباط بین هنرمند و مخاطب در سال ۱۳۸۹ تاسیس گردیده است.

.

مدیر گالری: مریم فصیحی هرندی

شماره تماس: 22008654-021

ساعات بازدید: 16 الی 20

* گالری مریم فصیحی هرندی روزهای پنجشنبه تعطیل است.

ارتباط با گالری          [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””]          [icon name=”envelope-o” class=”” unprefixed_class=””]

گالری مریم فصیحی هرندی به نشانی تهران، دروس، خیابان وارسته، کوچه مشایخی، پلاک 11

نمایشگاه‌های گالری مریم فصیحی هرندی