گالری دستان +2

گالری دستان +2 در سال 1394 و به عنوان دومین شعبه از گالری ( پس از زیرزمین دستان ) تاسیس گردیده و به نمایش آثار هنرمندان مطرح و شناخته‌شده اختصاص دارد. گالری دستان +2 از مساحت بیشتری نسبت به زیرزمین دستان برخوردار است و در فاصله‌ی نسبتا کمی از آن قرار گرفته است.

مدیر گالری: –

شماره تماس: 26202419-021 و 26232449-021

ساعات بازدید: 16 الی 20

روزهای تعطیل: گالری دستان +2 روزهای شنبه تعطیل است.

ارتباط با گالری دستان +2      [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””]

گالری دستان +2 به نشانی تهران، خیابان فرشته، پلاک 82.

نمایشگاه‌های گالری دستان +2