گالری ابد

گالري اَبَد می‌كوشد تا با فراهم آوردن فضايی برای تجسم فكر و تبادل ديدگاه‌ها در بستر هنر معاصر، توجه مخاطب را به تفارق‌ها و تناقضاتِ موجود در بطن آن جلب كند. رجحانه حسینی، هلینا مریم قائمی و هیربد همت آزاد شورای سیاست گذاری گالری ابد را تشکیل می‌دهند.

آدرس گالری ابد

مدیر گالری: –

شماره تماس: 88275023 – 88261059

ساعات بازدید: 16 الی 20

* گالری ابد روزهای چهارشنبه تعطیل است.

ارتباط با گالری     [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””]      [icon name=”envelope-o” class=”” unprefixed_class=””]

گالری ابد به نشانی گیشا، خیابان علیالی(پیروزی غربی)، خیابان جوادی، شماره 53

نمایشگاه‌های گالری ابد