گالری 26

ایجاد گفتمان‌ها در عرصه‌ی زیباشناختی و یا انتقادی در قالب رسانه‌هایی مانند نقاشی و مجسمه و یا رسانه‌های نوین از اهداف گالری 26 هستند. گالری 26 از آثاری که گفتمانی کارکردی و تحلیلی دارند و علیه فشارهای رسانه‌ایِ تجاری‌سازیِ هنر قد علم می‌کنند استقبال کرده و با ایجاد «بازار هنر» مناسب برای این گونه آثار سعی دارد از «هنر بازاری» دوری کند.

مدیر گالری: الهه یوزان

شماه تماس: 22287547-021

ساعات بازدید: 16 الی 20

روزهای تعطیل: گالری 26 روزهای پنج‌شنبه تعطیل است.

ارتباط با گالری     [icon name=”external-link” class=”” unprefixed_class=””]      [icon name=”envelope-o” class=”” unprefixed_class=””]

گالری 26 به نشانی خیابان فرمانیه (لواسانی) شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمان‌پور ظهیر، پلاک 26، واحد 3

نمایشگاه‌های گالری 26