اثر مجید فعال | artwork by majid faal

واکاوی

گالری ابد این روزها میزبان نمایشگاهی ست از نقاشی‌های مجید فعال با عنوان «واکاوی». نمایشگاه واکاوی از روز جمعه، سوم آذر در گشایش یافته و نمایش آثار مجید فعال در این نمایشگاه تا هفدهم آذر ماه در گالری ابد ادامه خواهد داشت. هاجر رهگذر در یادداشتی بر این نمایشگاه می‌نویسد:

[su_expand more_text=”بیشتر بخوانید” height=”140″ hide_less=”yes” text_color=”#505050″ link_color=”#3f394e” link_align=”right”]تاریخ به ما نگاه می کند.
سردرگم در گذشته ی ما می چرخد، بودنش را به رخ ما می کشد و یا برای لحظه ای ما را در زمان حال رها می کند. در همین جاست که ما به تاریخ نگاه می کنیم و در میان خاطرات و گذشته به دنبال سرنخی برای تحلیل روزمرگی خود می گردیم. مجید فعال در مجموعه واکاوی، تاریخ را در مقابل مخاطب به چالش می کشد. تاریخی که ما با بینش و تفکر امروزی خودمان، به آن نگاه می کنیم، گاه نگاهی تند، گاه بی تفاوت و یا تمسخر آمیز.
آثار طنز تلخی به همراه دارند. طنزی که خود ما امروزه از تاریخ ساخته ایم تا آنها را مورد بررسی قرار دهیم اما با تیغ جراحی و یا مصلوب کردن مسیح بر سر میز شام!
در این مجموعه روابط بین عناصر نامانوس می باشد، همه چیز در جایی غیر فضای طبیعی خودشان نقش بسته اند. این همان نگاه آشفته ی ما به تاریخ است و این ما هستیم که تاریخ را این گونه ورق می زنیم، این گونه قضاوت می کنیم و با تمسخر آن را تخریب یا تحقیر می کنیم.
› یادداشت هاجر رهگذر بر نمایشگاه «واکاوی»[/su_expand]

گالری ابد

گالری ابد | به نشانی گیشا، خیابان علیالی(پیروزی غربی)، خیابان جوادی، شماره 53 | شماره تماس: 88275023 – 88261059 | ساعات بازدید: 16 الی 20 | * گالری ابد روزهای چهارشنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر