مکالمات

گالری فرمانفرما، از تاریخ بیست‌وسوم شهریور الی ششم مهر ماه، نمایشگاهِ انفردی نقاشی های اکبر میخک را برگزار می کند. این هنرمندِ اصفهانی که فعالیت هنری خود را به طور حرفه ای در آکادمی هنرهای زیبا و انستیتوی تجربیِ دیزاینِ سَن پُلِ رم پی گرفته است؛ اکنون به واسطۀ پیشینه ای که طی سالیان متوالی اندوخته، هنر و اندیشه اش را در قالب مجموعه ای جدید از آثارش از اصفهان به گالری فرمانفرما آورده است.

“مکالمات” نام این مجموعه از آثار اوست. نقاشی های اکبر میخک، معرفِ گفت و گوی او با مخاطبانش به وسیلۀ عناصر الفبایی ست که باعث شده وی از خط فارسی به عنوان فرم هایی صرفا تصویری و نه خواندنی در مکالمه با مخاطبانش، بهره گیرد. در آثار او خط همواره به مثابه فرم و تصویر عمل کرده است، نه نوشته. مکالمات او با فرمِ انتزاعی حروف و رنگ، تصویری می سازد به وسعت دنیای درونی اش.

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما | به نشانی تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲، نبش شجری | شماره تماس: ۸۸۳۱۶۹۷۷-۰۲۱ | ساعات بازدید: روزهای افتتاحیه ۱۶ الی ۲۰ – سایر روزها ۱۲ الی ۲۰ | روزهای تعطیل: دوشنبه ›› اطلاعات بیشتر