آرشیو مطالب › چیدمان

جنب سینا اطهر

گروهی از هنرمندان | گالری شریف | ۲۴ الی ۳۱ مرداد ۹۹…

آثار مجید کامرانی | majid kamrani

چرخ

مجید کامرانی | گالری همرس | ۶ الی ۲۰ دی ۱۳۹۸…

اثر امیر نصر کم گویان

جعبه افکار

امیرنصر کم‌گویان | گالری محسن | ۱۵ آذر الی ۴ دی ۱۳۹۸…