برهه

گالری نگاه این روزها میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «برهه»؛ نمایشگاهی از آثار طراحی گروهی از هنرمندان که از روز جمعه، دهم اسفند ماه در گالری نگاه گشایش یافته است. مدیریت هنری این نمایشگاه بر عهده عظیم مرکباتچی ست و در آن آثاری از هنرمندان فریبا ابراهیمی، رحیمه اسحاقی، علی اسکندری، محمد جواد تقی زاده، فرزاد چگینی، زهرا درایتی، نرگس رضا قلی، زینب ملکی، عطیه قهاری و ایلا ندیر پور به نمایش درآمده است. نمایشگاه برهه تا تاریخ بیست‌وچهارم اسفندماه در گالری نگاه ادامه خواهد داشت.

ما در گذر از میان فضاها از ایستادن بر آنها دست نمیکشیم ما همواره به نحوی از دل فضاها عبور میکنیم و با ماندن مدام، در مکانها و اجسام دور و نزديك پیشاپیش، آن فضاها را تحمل میکنیم و هنگامی که به خود می آییم و به خویشتن مان می اندیشیم از اجسام به سوی خودمان باز میگردیم، بی آنکه لحظه ای حتی، بودنمان در دل اجسام را از کف بدهیم.
عظیم مرکباتچی