عطا الله ذی نوری | گالری شکوه

عطاالله ذی نوری

گالری شکوه از روز جمعه، بیست و نهم اردیبهشت ماه میزبان نقاشی‌های آبرنگ نقاشی پیشکسوت استاد عطاالله ذی نوری ست. عطاالله ذی نوری متولد 1323 ست و تا کنون بیش از بیست و پنج نمایشگاه انفرادی را برگزار کرده است. همچنین کتاب «ب‍رگ‍زی‍ده‌ آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ ع‍طاءال‍ل‍ه‌ ذی‌ن‍وری‌» از آثار او توسط انتشارات نگار (1383) به چاپ رسیده است. نمایشگاه تا روز سوم خرداد در گالری شکوه ادامه خواهد یافت.

به ذی نوری نگاه کنید، که چگونه فرزانه‌تر از هر شیدا، سخن خود را با لب خاموش در نرمی حرکت قلم بر بوم نشانده است. نگاه کنید که چه گویاست تجلیات یک روح عاصی، یک روح در عشق آرمیده و به عشق پیوند خورده. خوب بنگرید که هزار سخن را در خاموشی پر هیجان دل و جان، عطش و آتش، سوزش و سوزندگی بیان می‌دارد.
› دکتر حسین احمدی | مقدمه کتاب برگزیده آثار عطا الله ذی نوری

گالری شکوه

گالری شکوه | به نشانی سه‌راه فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان شهید سلیمی شمالی، کوچه شهید امیرنوری ،شماره 19 | شماره تماس 22212629-021 | ساعات بازدید: 16 الی 20 | * گالری شکوه روزهای پنج‌شنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر