عیسا چولاندیم

عیسا چولاندیم | متولد ۱۳۵۵ در خرم‌آباد/ کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه یزد/ کارشناسی نقاشی از دانشگاه فردوسی مشهد/ بنیانگذار گروه نقاشی کجکوک و گروه هنری مژ     

آرشیو نوشته‌ها