حراج تهران - تیر۹۶

دهمین حراج تهران

ـ دهمین حراج تهران ـ

هنر مدرن ایران

حراج تهران عصر جمعه 21 دی ماه در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد. دهمین حراج تهران به هنر مدرن ایران تعلق داشت و در مجموع رقم فروش 34 میلیارد و 403 میلیون تومان را به ثبت رسانید. بالاترین رکورد فروش این دوره به منیر فرمانفرماییان، بانوی نقاش 96 ساله رسید که در دوره قبل حراج هنر معاصر نیز رکورددار فروش آثار شده بود و برای دومین بار این افتخار را از آن خود کرد. منیر فرمانفرماییان، حسین زنده‌رودی، بهمن محصص، فرهاد مشیری، کوروش شیشه‌گران، کامران یوسف‌زاده (وای.زی.کامی) و ژازه تباتبایی هفت هنرمند میلیاردی دهمین حراج تهران بودند.

منیر فرمانفرماییان رکورد فروش 4 میلیارد تومانی را برای اثری با تکنیک آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ، به نام خود ثبت کرد، سال گذشته، اثر آیینه‌کاری دیگری از این هنرمند، با فروش یک میلیارد و 300 میلیون تومان به عنوان گران قیمتترین اثر حراج هشتم تهران معرفی شده بود. اثر دیگری از این هنرمند، که با تکنیک آیینه‌کاری و گچ روی چوب اجرا شده است، در دهمین شب حراج تهران با فروش 2 میلیارد و 900 میلیون تومان در ردیف آثار میلیاردی این حراج نشست.

حسین زنده‌رودی از هنرمندان شاخص مکتب سقاخانه با اثری با عنوان «پی+روز+جی» فروش 3 میلیارد و 550 میلیون تومان را از آن خود کرد که این رکورد فروش آثار این هنرمند در ایران است. «پرنده‌ها» ی برنزی بهمن محصص توانست با فروش 2 میلیارد و 650 میلیون تومانی بر بام میلیاردی‌های این حراج بنشیند و بدین ترتیب رکورد گرانترین مجسمه در ایران را به نام خود ثبت کرد. اثری از فرهاد مشیری از مجموعه «کوزه ها» و با عنوان «یا ابوالفضل»، با رقم یک میلیارد و 600 میلیون تومان چکش خورد.

منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان

بدون عنوان

نام هنرمند: منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان
مديا: آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب
ابعاد: ۱۸۰×۹۰ سانتیمتر
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پی+روز+جی

نام هنرمند: حسین زنده‌رودی
ابعاد: ۲۱۲×۱۶۶ سانتیمتر
قیمت فروش: ۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسین زنده‌رودی

بدون عنوان

نام هنرمند: منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان
مديا: آیینه‌کاری و گچ روی چوب
ابعاد: ۷۰×۱۵۰ سانتیمتر
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پرنده‌ها

نام هنرمند:  بهمن محصص
مديا: برنز
ابعاد: ۳۵×۵۲×۲۳ سانتیمتر
قیمت فروش: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بهمن محصص

یا ابوالفضل

نام هنرمند: فرهاد مشیری
مديا: ترکیب مواد روی بوم
ابعاد: ۱۱۱×۱۴۱ سانتیمتر
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

• کاتالوگ دهمین حراج تهران •