علی مبصر ali mobasser

تمبرهای یک انقلاب

گالری ای جی از روز جمعه دهم شهریور، میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «تمبرهای یک انقلاب»؛ نمایشگاهی که به عکس‌های علی مبصر از تمبرهای دهه اول تاریخ ایران پس از انقلاب اختصاص دارد. خانواده علی مبصر پس از انقلاب و زمانی که او سه ساله بود، ایران ترک کرده و به امریکا مهاجرت کردند. نامه‌ها و بسته‌هایی که از ایران برایشان می‌رسید تنها راه ارتباطی خانواده مبصر با بستگانشان در ایران بوده است و به مرور که علی بزرگ‌تر می‌شود تمبرهای روی این نامه‌ها بدل به یگانه مرجع دیداری و بصریِ او از ایران می‌گردد.  سری تمبرهای یک انقلاب مشتمل بر 107 عکس از تمبرهایی ست که در سال‌های مابین 1357 تا 1367 در ایران چاپ شده است و نمایش آن تا پنجم مهر در گالری ای جی ادامه خواهد داشت.

به اشتراک گذاشتن در:
علی مبصر | گالری ای جی | 10 شهریور الی 5 مهر
When: -
Where: گالری ای‌جی
پسیان Tehran Tehran Province Iran