گستره آواز شب در باغ طلایی

گالری فرمانفرما، از 6 تا 20 اردیبهشت ماه سال 1398، نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی و سرامیک محمد نوریان را، برگزار می کند. این هنرمند تبریزی که دانش آموختۀ کارشناسی ارشدِ رشتۀ گرافیک، مدرس و عضو رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران است؛ تا کنون در بیش از 50 نمایشگاه انفرادی و گروهی شرکت داشته است.

«گسترۀ آواز شب در باغ طلایی» عنوانِ این نمایشگاهِ محمد نوریان است. وی در بخشی از استیتمنتش اظهار می کند گویی دنبال گمشده ای می گردد که برای یافتن آن راهی بس طولانی را در جهان نقاشی هایش طی می کند. در واقع محمد نوریان در آثارش جستجوگرانه در پی بازیابی دنیایی است که در جهان رویاهایش شکل گرفته است.

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran