پروژه خواب | پندار ناصرشریف | گالری سایه

پروژه خواب

گالری سایه از روز جمعه، میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «پروژه خواب». نمایشگاه پروژه خواب به نمایش آثار ویدئویی و مجسمه‌های پندار ناصر شریف می‌پردازد که از هفدهم آذر در گالری سایه گشایش می‌یابد و نمایش آثار تا روز پنج‌شنبه بیست‌وسوم آذر ماه ادامه می‌یابد.

به اشتراک گذاشتن در:
پندار ناصرشریف | گالری سایه | 17 الی 23 آذر
When: -
Where: گالری سایه
جمشیدیه Tehran Tehran Province Iran