نمایشگاه سیاوش مظلومی پور - گالری شکوه

نمایشگاه سیاوش مظلومی پور

گالری شکوه از روز جمعه، هفدهم دی ماه میزبان نمایشگاهی ست از نقاشی‌های آبرنگ سیاوش مظلومی‌پور. سیاوش مظلومی پور متولد 1331 در اصفهان و فارغ‌التحصیل رشته معماری داخلی ست. او تا کنون در بیش از ده نمایشگاه بین‌المللی شرکت کرده و نمایشگاه‌های انفرادی پر شماری را در داخل برگزار کرده است. کتاب «ب‍رگ‍زی‍ده‌ آث‍ار ن‍ق‍اش‍ی‌ س‍ی‍اوش‌ م‍ظل‍وم‍ی‌ پ‍ور1» در سال 1384 توسط نشر نگاه به چاپ رسیده است که به مروری بر آثار این هنرمند اختصاص یافته است. نمایشگاه تا تاریخ بیست‌ودوم دی ماه در گالری شکوه ادامه خواهد داشت.

___________________
1- نشانی کتابشناسی ملی 

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran