من و رورشاخ

گالری نگاه میزبان «من و رورشاخ» خواهد بود. گالری نگاه از روز جمعه، دوازدهم مرداد میزبان نمایشگاهی ست از آثار نقاشی نیلوفر کفایتی. من و رورشاخ نام این مجموعه از آثار است که نمایش آن تا بیست‌وچهارم مرداد ماه ادامه خواهد داشت. حسین یعقوبی نویسنده و مترجم در بیانیه نمایشگاه می‌نویسد:

[su_expand more_text=”بیشتر بخوانید” height=”200″ hide_less=”yes” link_color=”#3f394e” link_align=”right”]روانکاوی و روانشناسی از دیرباز مورد توجه هنرمندان و نظریه پردازان هنر قرار گرفته است به گونه ای که اندیشه های دوتن از مهمترین نظریه پردازان این وادی یعنی فروید و ژاک لکان در آثار هنرمندان نقاش در نقاط مختلف جهان تا عصر حاضر تاثیر بسزایی داشته است.
نیلوفر کفایتی هنرمندی که به سراغ یکی از آزمون های بصری روانکاوی رفته است : آزمون رورشاخ که یک آزمون فرافکنی متشکل از ده لکه جوهر در اشکال متقارن است.هدف کلی آزمون سنجش ساختار شخصیتی مراجع با تاکید بر شیوه های ناهشیار وی در پاسخ دادن به آن است.
این هنرمند با خلق فرم هایی که از تراوش ذهن هوشیارش می باشد در پی شناخت ناخودآگاهش درون این فرم ها به جستجو می پردازد و با یافتن و ساخته و پرداخته کردن آن تصویر در پیوستن ناخوداگاه به خوداگاه ذهنش به شناختی از بعد پنهان خویش دست می یازد.
آثار وی نشانگر ظرفیت هایی است که در بازآفرینی هویت انسانی و مفاهیم عمیقی همچون کنکاش در رویا و خیال و خواب و هستی انسان و… با ابزار تصویر و مهارت های تجسمی ، سهم بالنده ای را در پالایش ذهن هنرمند و دید مخاطب دنبال می کند[/su_expand]

گالری نگاه

گالری نگاه | به نشانیِ تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، پلاک 64. | شماره تماس: 88493141 و 88493129 | ساعات بازدید: 11 الی 19 | * گالری نگاه روزهای دوشنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر