توازی یا تلاقی؟

گالری فرمانفرما، از 16 تا 30 فروردین ماه، اولین نمایشگاه سال 1398 خود را در قالب نمایشِ انفردی آثارِ نقاشی ساناهین باباجانیانس برگزار کند. این هنرمند که دانش آموختۀ کارشناسی ارشدِ رشتۀ نقاشی از دانشگاه الزهرای تهران است، اکنون اولین نمایشگاه انفرادی خود را، در گالری فرمانفرما به نمایش می گذارد.

«توازی یا تلاقی؟» عنوانِ این نمایشگاهِ ساناهین باباجانیانس است و نگاهی عجیب به مسالۀ بحرانِ دو گانگیِ  هویت برای یک هنرمند ارمنی- ایرانی دارد تا جایی که خود در بخشی از استیتمنتش بیان می کند من یک ارمنی-ایرانی هستم یا یک ایرانی-ارمنی؟ شاید هم ارمنیِ ایرانی، ویا بالعکس… و در واقع هنرمند با این اندیشه مجموعه ای خلق کرده است با الهام از اشکال هندسی و نمادهای تزیینی به کار رفته در معماری و لباس های سنتی ایران و ارمنستان. این هنرمند تلاش دارد در اولین نمایشگاه انفرادی اش به تعریفی تازه از این دوگانگی دست یابد.

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran