آرت پی
شرایط
داوران
ارسال آثار
ارتباط با ما

آرت.پی / سالانه هنرهای تجسمی

آرت‌پی بزودی نخستین فراخوان خود را منتشر خواهد کرد. برای آگاهی از شرایط و نحوه شرکت در این فراخوان اطلاعات خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایید: