افتتاحیه – 17 شهریور 1396

آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در روز هفدهم شهریور ماه 1396 حضور پیدا کنید.

[su_note note_color=”#d9edf7″]جمعه 17 شهریور-1396 [/su_note]

گالری آتبین | توهمات شهرنشينی
آذرخش فراهانی | نقاشی | 17 الی 28 شهریور
… … … … … … … …
گالری 26 | درختان غیر مثمر
شكيبا يوسف زاده | طراحی، نقاشی | 17 الی 22 شهریور
… … … … … … … …
گالری سایه | زنان سرزمین من
گروهی از هنزمندان | نقاشی | 17 الی 22 شهریور
… … … … … … … …
گالری سیحون 1 | تا مانده ها
کتایون معادلیان، فراز ناصرشریف | 17 الی 29 شهریور * بجز دوشنبه ها
… … … … … … … …
گالری طراحان آزاد | نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی
مهدی ضیاء الدینی | 17 الی 22 شهریور
… … … … … … … …
گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی
صادق نیک نهاد | 17 الی 22 شهریور
… … … … … … … …
گالری نگر | بازتاب
گروهی از هنرمندان | نقاشی | 17 الی 22 شهریور
… … … … … … … …
گالری هور | نمایشگاه انفرادی نقاشی
سعید امدادیان | 17 الی 31 شهریور
… … … … … … … …
اتاق برق | همان گونه که هست
زهرا نوایی | طراحی | 17 الی 22 شهریور
… … … … … … … …
گالری آران | کوچک + 50
گروهی از هنرمندان | مجسمه سازی | 17 الی 27 شهریور
… … … … … … … …
گالری دارگون | هشت
گروهی از هنرمندان | عکاسی | 17 الی 24 شهریور
… … … … … … … …
گالری هما | خنده گربه نشسته
علی ملک | 17 الی 27 شهریور