بنای ناتمام من

گالری سایه از روز جمعه، ششم مهر ماه میزبان نمایشگاهی ست از آثار مجسمه سازی روشنک قزلباش با عنوان «بنای ناتمام من». نمایش این مجموعه آثار تا روز چهارشنبه یازدهم مهر ماه در گالری سایه ادامه خواهد داشت. روشنک قزلباش در خصوص این نمایشگاه می‌گوید:

پس از اضطرابی طولانی و کاهنده، به لزوم انعطاف بیشتر برای ادامه راه نزدیک شدم. وجودی که تماما به خود مشغول نیست؛ تجربه یک مدل زیستی متفاوت و منعطف.
به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran