اشاره | مرتضی شمیسا | گالری شکوه

اشاره

گالری شکوه از روز جمعه، دوازدهم آبان میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «اشاره». نمیشگاهی از آثار نقاشیخط مرتضی شمیسا که تا هفدهم آبان در گالری شکوه ادامه خواهد داشت. مرتضی شمیسا در بیانیه نمایشگاه «اشاره» می‌نویسد:

قلم کوفی هندسه شکوهمند و پرباری بود که منبع زایش اقلام سته گشت و پس از آن قلمهای اصطلاحا ایرانی. این قلمها در جغرافیای اسلامی به صورت‌های گوناگون با مردم زیسته و این زیبایی شناسی با ناخودآگاه انسان شرقی به عنوان عناصر تصویری آشنا تداوم یافته است. این نمایشگاه با دو پایه قلم، نسخ و نستعلیق بعنوان پیشنهاداتی مجرد و مجزا از هر معنای ادبی و لغوی ارائه شده است. پیشنهاداتی که در جلوه‌ای کاربردی هم توان حضور در زندگی انسان معاصر را داشته باشد.
› مرتضی شمیسا

به اشتراک گذاشتن در:
مرتضی شمیسا | گالری شکوه | 12 الی 17 آبان
When: -
Where: گالری شکوه
دزاشیب Tehran Tehran Province Iran