نمایشگاه «مِن» | گالری آ

مِن

گالری آ از روز جمعه، دهم شهریور ماه میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «مِن». نمایشگاهی از آثار ابوالفضل معصومی که در آن بدن ها بدون تاكید بر جسمیت و شكوهمندی تصویر شده اند.  فیگورها در تنشی عضلانی  یا در یك عطف حسی هستند، در لحظاتی از تقابل با دیگری، دیگران و یا خود، و البته در ورژنی رنگ پریده تر از آنچه که در واقعیت روی داده است.  بازنمایی ای که در آن نه پیروزی مقتدر و پر شور است و نه شکست کوبنده  و درد‌آور1. نمایش آثار ابوالفضل معصومی در نمایشگاه مِن تا بیستم شهریور در گالری آ ادامه خواهد داشت.

___________________________
1- قسمتی از یادداشت نسرین شیرین نیاز در باب نمایشگاه «مِن»

به اشتراک گذاشتن در:
ابوالفضل معصومی | گالری آ | 10 الی 20 شهریور
When: -
Where: گالری آ
کریمخان Tehran Tehran Province Iran