اثر فاطمه چاوشی | artwork by Fatemeh chavoshi

یاد

گالری فرمانفرما، از اول تا پانزدهم تیر ماه سال 1397، نمایشگاهِ انفردی فاطمه چاوشی را برگزار می کند. این مجموعه از آثارِ او با تکنیکِ نقاشیِ پشتِ شیشه خلق شده است و هنرمند، عنوان “یاد” را برای این نمایشگاه برگزیده است.

فاطمه چاوشی که فعالیتِ حرفه ای خود را پس از اتمامِ تحصیلاتِ دانشگاهی اش در مقطعِ کارشناسیِ ارشدِ رشتۀ نقاشی، پی گرفته است؛ اکنون پنجمین نمایشگاه انفرادی خود را در گالری فرمانفرما، برگزار می کند. تمایل به تزئینات و زیورآلات، رنگ های غنی و شاد، ارتباط با ادبیات و مهمتر از همه، حسِ نابِ زنانگی در این مجموعه از آثار او نمود پیدا می کند. او معاصر بودنِ هنرش را در گرو پیوندی عمیق با سنت های گذشتۀ نقاشی ایران می داند؛ از این رو نقاشی های دوران قاجار و چاپ سنگی، دستمایۀ بیانِ هنری اوست. چنانچه هنرمند در بخشی از استیتمنتش، خود را به عنوان امانت دارِ هنری معرفی می کند که مأموریتش، انتقالِ میراثی گرانبها، به نسل های آینده است.

گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما | به نشانی تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲، نبش شجری | شماره تماس: ۸۸۳۱۶۹۷۷-۰۲۱ | ساعات بازدید: روزهای افتتاحیه ۱۶ الی ۲۰ – سایر روزها ۱۲ الی ۲۰ | روزهای تعطیل: دوشنبه ›› اطلاعات بیشتر