نمایشگاه محدثه عیوض خانی در گالری فرمانفرما

چشم اندازی در مه

گالری فرمانفرما این روزها میزبان نمایشگاهی ست با عنوان «چشم اندازی در مه»؛ نمایشی از آثار نقاشی محدثه عیوض خانی که از روز جمعه بیست‌وچهارم مرداد ماه در گالری فرمانفرما گشایش یافته و تا چهاردهم شهریور ماه ادامه خواهد یافت. عیوض خانی در بیانیه نمایشگاه چشم اندازی در مه می‌نویسد:

در تردیدی گریزناپذیر میان ماندن و رفتن، رها کردن و همچنان در آستانِ در ایستادن. چونان که گویی زمان در آنی مانده باشد، زن در ابتدای ۶۰ سالگی با تردیدهایش همچنان در خود فرو رفته. از بعد ۶۰ سال وقت آن رسیده تا در میان سکوت چندساله روایتش را در این قاب‌ها بشنویم. او همچنان با نگاهی مضطرب ایستاده است؛ این قاب‌ها روایت جاودان زنان و مادرانی است که دستکم یک بار از خود پرسیده‌اند: بروم یا بمانم؟ رها کنم یا بگیرم؟ بگریزم یا باز گردم؟و راوی این آنِ بی‌انتها چه کسی باشد بهتر از من که با او زندگی کرده‌ام؟ من که فرزند اویم. اما گل‌ها… اندک دلبستگی‌هایش، یا فراوان دلواپسی‌هایش. هر چه هست تصویرشان بر تن او افتاده.

محدثه عیوض خانی | بیانیه نمایشگاه »چشم‌اندازی در مه»
گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما | به نشانی تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲، نبش شجری | شماره تماس: ۸۸۳۱۶۹۷۷-۰۲۱ | ساعات بازدید: روزهای افتتاحیه ۱۶ الی ۲۰ – سایر روزها ۱۲ الی ۲۰ | روزهای تعطیل: دوشنبه ›› اطلاعات بیشتر