جستار

گالری نگاه از روز جمعه، بیست‌وهفتم مهرماه میزبان نمایشگاهی ست از آثار عکاسی گروهی از هنرمندان با عنوان «جستار». هادی صمدی کیوریتوری این نمایشگاه را بر عهده داشته است و در آن آثاری از  مقداد سمائی، سعید قویدل، زهرا حسن پور، شایا یوسفی، عسل صفری، حسین بابایی، فاطمه خوشنام، طهورا لعلی، صدف جهانیان، بهناز بروار و مریم مردانی هنرمندانی هستند که آثارشان تا نهم آبان ماه در گالری نگاه به نمایش گذاشته می‌شود.

بر هیچ کس پوشیده نیست که برگزاری چنین نمایشگاه هایی چه اندازه می تواند برای هنرآموزان انگیزه بخش و محرک باشد .
ایده ی برپایی نمایشگاه عکاسی از همین نگاه جستجوگرانه و جٌستار گونه ی عکاسانش شکل گرفت. رفتن به سمت مجموعه عکس نه به دلیل عبور و شناخت کامل از تک فریم، بلکه به دلیل ماهیت مجموعه که مستلزم تحقیق، بررسی و جستار می باشد، صورت گرفته است.
قرار نبوده عکاسان حاضر بیان فلسفی داشته باشند؛ قرار نبوده نظریه پرداز هم باشند. همین که فردیت خود را درک کرده و به فهم درست از کار و آثارشان رسیده باشند و همچنین سبب عکاسی و طریقه ی عکاسی کردن برایشان مشخص شده باشد، در این مسیر موفق بوده اند. یقیناً این موفقیت اولین گامی است که تازه، خود و خواسته هایشان را شناخته و برگام نهادن در این مسیر مصمّم تر شده اند.
هادی صمدی /  مدرس دوره و کیوریتور

گالری نگاه

گالری نگاه | به نشانیِ تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، پلاک 64. | شماره تماس: 88493141 و 88493129 | ساعات بازدید: 11 الی 19 | * گالری نگاه روزهای دوشنبه تعطیل است. ›› اطلاعات بیشتر