مهاجرت

گالری فرمانفرما، از دوم تا شانزدهم آذر ماه، نمایشگاهِ انفردی نقاشی های جواد علیمحمدی را برگزار می کند. این هنرمند که دانش آموخته ی دکترای پژوهش هنر می‌باشد اکنون استادیار، مدیرِ گروهِ نقاشی و عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ و هم چنین عضو شورای ثبت آثار منقول سازمان میراث فرهنگی است و این روزها از مجموعه ی جدید خود، در گالری فرمانفرما رونمایی می کند.

“مهاجرت”عنوان این نمایشگاه اوست و شامل 32 اثر با محوریتِ پرتره هایی ست که یادآورِ عکس هایِ پرسنلیِ چاپ شده در گذرنامه ها یا برگه های درخواست مهاجرت است و نحوه ی اجرای آثار تداعی کننده ی شمایل های مقدس دوره گوتیک می باشد؛ این بار اما هاله ی منور پیرامونِ سرِ هر تصویر مانند مهرِ مهاجرت در اطراف این چهره ها می نشیند و به جای تمثیلی از انوار الهی، واژه‌ی IMMIGRATION در بستر تصویر نقش می بندد.

 

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran