خانه آفتاب

گالری هپتا از روز جمعه، ششم مهر الی یازدهم مهرماه میزبان نمایشگاهی ست از نقاشی‌های اکبر ملکی با عنوان «خانه آفتاب». اکبر ملکی در بیانیه این نمایشگاه می‌نویسد: “در دنیائی که با بحران واقعیت روبروست “خانه آفتاب” من خانه ای است ساده که در راستای کاهش توهم آراسته شده و من برای جان بخشیدن به اسباب این خانه از شور شاعرانه خویش الهام گرفته و تقسیمات سطوح و فرم هندسی را با استفاده
از خطوط مختلف عمودی افقی و مورب شکل داده ام و در این راستا تقسیم بندی فضای تک تک آثارم جلوه ساختمانی بخود گرفته و سطوح متقارن غزل گونه نقش اساسی را در آنها بازی کرده است.”

به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran