گالری هور hoor gallery

گالری هور

– این قسمت در حال تکمیل است –

مدیر گالری: یعقوب امدادیان

شماره تماس: 88706984-021

ساعات بازدید: 15 الی 20 * گالری روزهای شنبه تعطیل است.

ارتباط با گالری      

گالری هور به آدرس تهران٬ مطهری٬ میرزای شیرازی شمالی ،کوچه نعیمی٬ شماره 12

نمایشگاه‌های برگزار شده در گالری هور