. نمایشگاه‌های هنری .

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.

› مشاهده نمایشگاه‌های بیشتر

. جانمایی نمایشگاه‌های جاری بر روی نقشه .

[codespacing_progress_map]

. نمایشگاه‌های نقاشی .

› مشاهده نمایشگاه‌های بیشتر

. تقویم .

 • برنامه‌ی امروز گالری‌ها و نگارخانه‌ها
سه شنبه 4 اردیبهشت-1397
 • گالری سایه | سُداب | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  رضا ستایش | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | سگ | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | و باد، موج، ستاره، پرنده | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | سیاه و سفید | جمعه 31 فروردین-1397 - پنجشنبه 13 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی به انتخاب فریدون آو | ۳۱ فروردین الی ۱۴ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | جذابیت پنهان | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  حسین تمجید | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگاه | آرام گذر کن | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  زهره حاتمی پور | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | نگران | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  طناز توسلی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فرمانفرما | بی در کجایی | جمعه 31 فروردین-1397 - شنبه 15 اردیبهشت-1397 @ 

  آلاله نوایی | ۳۱ فروردین الی ۱۶ اردیبهشت › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون ۱ | خزینه | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  افشین باقری | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۲ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | زنده‌ام که روایت کنم | جمعه 31 فروردین-1397 - سه شنبه 11 اردیبهشت-1397 @ 

  گروهی از هنرمندان | تصویرسازی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | آپوپتوسیس | جمعه 31 فروردین-1397 - دوشنبه 10 اردیبهشت-1397 @ 

  زهرا قیاسی | نقاشی | ۳۱ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 • برنامه‌ی افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری
جمعه 1 اردیبهشت-1396
 • گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  محمد رخ صفت | 1 الی 6 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سایه | رقصنده خطوط | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  فرزانه فرجی | نقاشی | 1 الی 6 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ای جی | من، سفر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 29 اردیبهشت-1396 @ 

  پرنیان فردوسی | عکاسی | 1 الی 29 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دنا | انسان دشواری وظیفه است | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 25 اردیبهشت-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | مولتی مدیا | 1 الی 25 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ساربان | روشنی گل ها | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  میترا کاویان | نقاشی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری جرجانی | پارازیت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  کامران غربی | عکاسی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 1 | بهشت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  علی ترقی جاه | نقاشی | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری اُ | زمین | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396 @ 

  نیلوفر لهراسبی | آثار روی کاغذ، حجم | 1 الی 12 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | نمایشگاه انفرادی طراحی و چاپ دستی | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  مرجان سیدین | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتشزاد | فراسوی نیک و بد | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - یکشنبه 10 اردیبهشت-1396 @ 

  مهدی راضی | نقاشیخط | 1 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شیرین | سلام | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  آمیتیس سلطانی عباسیون، محمد امین پوراسکندریان | 1 الی 13 اردیبهشت * بجز دوشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | شاخ | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | 1 الی 6 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | رايج | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 13 اردیبهشت-1396 @ 

  ميترا ارباب سلجوقى | مجسمه سازی | 1 الی 13 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | خلسه پر لذت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  شیرین آزادی | نقاشی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز چهارشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایوان | رو در رو با طبیعت | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 15 اردیبهشت-1396 @ 

  احمد وکیلی | نقاشی | 1 الی 15 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | ناديده ها | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - سه شنبه 12 اردیبهشت-1396 @ 

  ناصر اویسی | نقاشی | 1 الی 12 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | خلوت زنانه | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  الهام قبادی | 1 الی 11 اردیبهشت * بجز پنج شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری خط سفید | تب سبز | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - دوشنبه 11 اردیبهشت-1396 @ 

  حکمت رحمانی | نقاشی | 1 اردیبهشت الی 11 اردیبهشت * بجز سه شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آب انبار | می دانم چرا شورشی آواز سر می دهد | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - جمعه 29 اردیبهشت-1396 @ 

  نیوشا توکلیان | عکاسی | 1 الی 29 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری فردا | پلان آخر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - پنجشنبه 7 اردیبهشت-1396 @ 

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 1 الی 7 اردیبهشت

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | فعل دنیای معاصر | جمعه 1 اردیبهشت-1396 - چهارشنبه 6 اردیبهشت-1396 @ 

  جواد بیاد | نقاشی | 1 الی 6 اردیبهشت * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...

. نمایشگاه‌های عکس .

› مشاهده نمایشگاه‌های بیشتر

. نمایشگاه‌های مجسمه‌سازی .

› مشاهده نمایشگاه‌های بیشتر

. اینستاگرام گالری .

Sorry, an error occurs from Instagram API: This endpoint has been retired

. پیمان هوشمندزاده .