نمایشگاه‌های برگزیده‌ی ماه

وب‌سایت آرت‌گالریز هر ماه از میان نمایشگاه‌های هنری برگزار شده در گالری‌ها و نگارخانه‌ها تهران، یک نمایشگاه را به‌عنوان نمایشگاه برگزیده‌ی ماه انتخاب می‌نماید.