گالری فرمانفرما

گالری فرمانفرما

فراهم آوردن فرصتی نادر به منظور وحدت ، انگیزه شناخت هنر در یک جا و در کنار هم . گالری فرمانفرما به مثابه پلی میان هنرمند و مخاطب خواهد بود و در این راستا به هنرمندان کمک خواهد کرد تا برای آثار هنری خود فضایی برای ارتباط با دنیای بیرون و مخاطبان و حامیان خود پیدا کند و به مخاطبین کمک خواهیم کرد که به شناخت عمیق تر هنرمندان و آثار آنها دست بیابد

مدیر گالری: تکتم فرمانفرمایی
شماره تماس: –
ساعات بازدید: 14 الی 21 * گالری فرمانفرما روزهای دوشنبه تعطیل است.
ارتباط با گالری         

گالری فرمانفرما به آدرس تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی 2

نمایشگاه‌های برگزار شده در گالری فرمانفرما