افتتاحیه‌ نمایشگاه‌های هنری

آرت‌گالریز شما را دعوت می‌کند تا در افتتاحیه نمایشگاه‌های هنری در گالری ها و نگارخانه‌های شهر تهران در روزهای پایانی هفته چهارم از مهر ماه 1396 حضور پیدا کنید.

جمعه 28 مهر-1396
 • گالری نگاه | حیرانی | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  گروهی از هنرمندان | نقاشی | 28 مهر الی 10 آبان * بجز دوشنبه ها › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • خانه نگار 14 | خیال سپید | جمعه 28 مهر-1396 - دوشنبه 15 آبان-1396

  کوروش قاضی مراد | 28 مهر الی 15 آبان * بجز دوشنبه ها › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سایه | از آبى هاى شهر سبز | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  مازیار عمادزاده | نقاشی | 28 مهر الی 3 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری دارگون | فتو آرت 2 ، ابیات | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  شهریار سیروس، پویا طالبی | عکس، نقاشی | 28 مهر الی 9 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هپتا | بازمانده روز | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  زهرا امیر یگانه | نقاشی | 28 مهر الی 10 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری آتبین | حیرانی نو | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  برزین بهارلویی | فتوکلاژ | 28 مهر الی 9 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری نگر | سایه سار | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  مهرداد وکیلی (هوکا) | نقاشی | 28 مهر الی 3 آبان * بجز شنبه ها › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری شکوه | گذشته | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  پردیس طبسی نژاد | نقاشی | 28 مهر الی 3 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ایده پارسی | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  سعید فلاح فر | 28 مهر الی 3 آبان › اطلاعات بیشتر

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری مهروا | تعامل | جمعه 28 مهر-1396 - دوشنبه 8 آبان-1396

  مهتاب مولوی | نقاشی | 28 مهر الی 8 آبان * بجز پنج شنبه ها › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری الهه | گوشه های جامانده | جمعه 28 مهر-1396 - دوشنبه 8 آبان-1396

  ندا صارمی منفرد | نقاشی | 28 مهر الی 8 آبان * بجز چهارشنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری سیحون 1 | باز، یافت دیگر | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  سارا تقوی | مجسمه سازی | 28 مهر الی 10 آبان * بجز دوشنبه ها › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری گلستان | نمایشگاه انفرادی نقاشی | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 3 آبان-1396

  آرمان یعقوب پور | 28 مهر الی 3 آبان

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری والی | مفاعول | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  مونا مجاوری | مجسمه سازی | 28 مهر الی 9 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری هما | خیابان ریوولی | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 9 آبان-1396

  علیرضا آستانه | 28 مهر الی 9 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ویستا | مونولوگ | جمعه 28 مهر-1396 - سه شنبه 2 آبان-1396

  فاطمه پاکدل | نقاشی | 28 مهر الی 2 آبان * بجز شنبه ها

  ... ... ... ... ... ... ... ...
 • گالری ثالث | روشنایی رود | جمعه 28 مهر-1396 - چهارشنبه 10 آبان-1396

  اکبر نیکانپور | نقاشی | 28 مهر الی 10 آبان › راهنمای گالری

  ... ... ... ... ... ... ... ...

توجه | این فهرست در حال تکمیل است

افتتاحیه گالری ها و نگارخانه ها گشایش نمایشگاه های هنری
به اشتراک گذاشتن در:

When: -
Where:
Tehran Tehran Province Iran