ثبت اطلاعات نمایشگاه‌ها

گالری‌ها و نگارخانه‌های محترم شهر تهران با استفاده از فرم زیر می‌توانند برگزاری نمایشگاه‌های آتیِ خود را به اطلاع وب‌سایت آرت‌گالریز رسانند. وب‌سایت آرت‌گالریز از این اطلاعات جهت ساخت صفحه‌ی اختصاصی برای هر نمایشگاه و تکمیل تقویم برگزاری نمایشگاه‌های هنری استفاده خواهد کرد.

فرم ثبت اطلاعات نمایشگاه

 

تایید نهایی