e1-gallery-گالری-ایوان

گالری ایوان

گالری ایوان به همت خانواده قویمی به تاریخ اردیبهشت ماه 1395 افتتاح گردید. هدف این مجموعه معرفی و حمایت از هنرمندان جوان معاصر و پیشرو و همچنین تقدیر از هنر پیشکسوتان است و بر این باوریم که رابطه هنرمند و گالری، یک رابطه دو طرفه و کاری گروهی‌ست. در کنار حمایت از هنر و هنرمند، تمامی درآمد ایوان صرف امور خیریه و برای حمایت از انسان و انسانیت خواهد شد.

مدیر گالری: حوری قدیمی

شماره تماس: 22607126-021 و 22612142-021

ساعات بازدید: 16 الی 20

* گالری ایوان روزهای شنبه تعطیل است.

ارتباط با گالری           

گالری ایوان
Phone: +98 21 22607126


الهیه، خیابان لسانی
تهران, تهران

گالری ایوان به نشانی تهران، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، خیابان لسانی، نبش بن‌بست حمید، شماره 1

نمایشگاه‌های برگزار شده در گالری ایوان

گالری ایوان
Phone: +98 21 22607126


الهیه، خیابان لسانی
تهران, تهران